Pani Detektyw to rozwiązanie Twoich obaw o zdradę!


Wykrywanie podsłuchów, kamer, lokalizatorów

Możliwość wypożyczenia profesjonalnego lokalizatora GPS

Pani Detektyw – dyskrecja, zachowanie tajemnicy i lojalność  to cechy które nas najlepiej opisują. 

Pani Detektyw specjalizuje się w wykrywaniu i udokumentowaniu zdrady lub jej wykluczeniu.

Obserwacje prowadzone są również na wyjazdach, wakacjach krajowych i zagranicznych itp.

Ponadto świadczymy usługi w zakresie spraw rodzinnych:

– przeprowadzanie wywiadu środowiskowego

– obserwacja osób i obiektów

– ustalaniu kontaktów osobistych 

– ustalenia źródeł dochodu oraz majątku ukrytego

– sprawdzanie opiekunki do dziecka

– ustalenia i zbieranie materiału dowodowego na potrzeby postępowania : rozwodowego, spadkowego, alimentacyjnego, majątkowego

– poszukiwania osób, ustalenia miejsc pobytu osób

– wykrywanie podsłuchów, lokalizatorów, kamer w pojazdach i pomieszczeniach

Usługi dla firm, to przede wszystkim:

– weryfikacja wiarygodności kontrahenta

– badanie przeszłości firmy

– ocena zasadności wypłaty odszkodowania 

– zbieranie informacji o kontrahencie

– ocena wiarygodności składanych dokumentów

– badania aktualnej sytuacji prawnej i finansowej podmiotów gospodarczych

– ujawniania majątku ukrytego

– wykrywania nieuczciwej konkurencji

– sprawdzanie kandydatów i pracowników

Oraz inne usługi wchodzące w zakres Ustawy o Usługach Detektywistycznych.

Każde zlecenie zakończone jest pisemnym sprawozdaniem z wykonanych czynności, które może służyć jako materiał dowodowy m.in. w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 

Zapraszamy do kontaktu.

Pani Detektyw