Pani Detektyw to rozwiązanie Twoich obaw o zdradę!

Możliwość wypożyczenia profesjonalnego lokalizatora GPS!

Pani Detektyw – dyskrecja, zachowanie tajemnicy i lojalność  to cechy które nas najlepiej opisują. 

Pani detektyw specjalizuje się w wykrywaniu i udokumentowaniu zdrady lub jej wykluczeniu.

Obserwacje prowadzone są również na wyjazdach, wakacjach krajowych                         i zagranicznych itp.

Ponadto świadczymy usługi w zakresie spraw rodzinnych:

-przeprowadzanie wywiadu środowiskowego

-obserwacja osób i obiektów

-ustalaniu kontaktów osobistych 

-ustalenia źródeł dochodu oraz majątku ukrytego

-sprawdzanie opiekunki do dziecka

-ustalenia i zbieranie materiału dowodowego na potrzeby postępowania : rozwodowego, spadkowego, alimentacyjnego, majątkowego

-poszukiwania osób, ustalenia miejsc pobytu osób

Usługi dla firm, to przede wszystkim:

-weryfikacja wiarygodności kontrahenta

-badanie przeszłości firmy

-ocena zasadności wypłaty odszkodowania 

-zbieranie informacji o kontrahencie

-ocena wiarygodności składanych dokumentów

-badania aktualnej sytuacji prawnej i finansowej podmiotów gospodarczych

-ujawniania majątku ukrytego

-wykrywania nieuczciwej konkurencji

-sprawdzanie kandydatów i pracowników

Oraz inne usługi wchodzące w zakres Ustawy o Usługach Detektywistycznych.

Każde zlecenie zakończone jest pisemnym sprawozdaniem z wykonanych czynności, które może służyć jako materiał dowodowy m.in. w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 

Zapraszamy do kontaktu.

Pani Detektyw